TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ KHU DÂN CƯ XUYÊN Á

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ KHU DÂN CƯ XUYÊN Á,

CÔNG SUẤT: 924 M3/NGÀY.ĐÊM

Hình phối cảnh