Nhà phố kết hợp văn phòng

Nhà phố kết hợp văn phòng

Địa chỉ: 60 Hòa Bình

Hình ảnh