Hot & Cold – Tân Phú

Hot & Cold – Tân Phú

Hiện trạng thực tế

Sau khi hoàn thành thiết kế