Cải tạo Nhà Phố – Trần Hưng Đạo

Cải tạo Nhà Phố
Địa chỉ: 462 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q.5 Tp HCM

Hiện trạng thực tại

Phối cảnh

Sau khi cải tạo