Cải tạo Bếp – Nha Trang

Cải tạo Bếp – Nha Trang

Địa chỉ: Số 1/9 Nguyễn Thiện Thuật – Nha Trang

Hiện trạng cũ

Sau khi cải tạo