Hung Long Phat

Renovation

Lô 12 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM

Trước khi cải tạo

Phối cảnh